Parafia Rzymskokatolicka
NMP Królowej Wszechświata
we Frydku - Gilowicach

Historia

Historia

Frydek to niewielka powstała w latach trzydziestych XVII wieku osada rolnicza nazwana od imienia założyciela, ówczesnego pana na Pszczynie, Siegfrieda Promnitza – Siegfriedsdorfa. W XVIII wieku Frydek posiadał status samodzielnej gminy, własnego wójta i liczył 14 małych gospodarstw. W XIX wieku powiększył swój obszar najpierw o Brzozówkę – książęcą leśniczówkę, a pod koniec wieku przejął sąsiednią wioskę – Erdmanowice.

 

Dziś Frydek jest jedną z sześciu miejscowości składowych gminy Miedźna, znajdującej się w powiecie pszczyńskim. Frydek liczy obecnie ok. 1000 mieszkańców.

 

Do 1985 roku należał do parafii św. Klemensa Papieża w Miedźnej . Jednak myśl wybudowania własnego kościoła pojawiła się już w latach czterdziestych XX wieku. Autorami pomysłu była rodzina Wojtalów, która przeznaczyła ziemię pod budowę kościoła oraz dom zaadaptowany później na plebanię. Zgromadzone przez Wojtalów materiały budowlane zostały skonfiskowane przez władze państwowe i przeznaczone na budowę szkoły. Pozwolenie na budowę kościoła uzyskano w 1984 roku.

 

Autorami projektu byli Zygmunt Fagas i inż. Franciszek Klimek z Katowic, wnętrze kościoła opracował ks. Hubert Seweryn, który przejął pieczę nad budową w lipcu 1984 roku. Przed nim, budową opiekował się proboszcz parafii w Miedźnej ks. Zbigniew Gamża.

 

Budowa rozpoczęła się w czerwcu, a w listopadzie stała już tymczasowa kaplica, do której 30 listopada przeniesiono drewnianą rzeźbę Matki Bożej Królowej Wszechświata, która wcześniej przez ok. 28 lat znajdowała się w domu Wojtalów, a którą wykonał rzeźbiarz Franciszek Masorz z Rybnika.

Z ową rzeźbą wiąże się historia życia kontrowersyjnej postaci rzekomej stygmatyczki i wizjonerki – Katarzyny Szymon. Razem z wiernymi z różnych stron Polski modliła się często przy figurze Matki Bożej. Władze kościelne w Katowicach z dużą rezerwą odnosiły się do jej działalności we Frydku. Z otrzymanych od ludzi pieniędzy i darów wotywnych, przeznaczyła wiele, na budowę frydeckiego kościoła. Wota, które miały być sprzedane i przeznaczone na finansowanie budowy kościoła zostały zachowane przez ks. Seweryna i ostatecznie wykonano z nich monstrancję.W finansowaniu budowy kościoła pomagała również macierzysta parafia w Miedźnej, resztę kosztów ponieśli mieszkańcy nowej parafii z Frydka i Gilowic, w tym szczególnie murarz Edward Norek (zm. 26 XI 2008), którego praca znacząco przyczyniła się do powstania frydeckiego kościoła. 


Parafia została erygowana 13 stycznia 1985, a kościół poświęcił bp Damian Zimoń 4 kwietnia 1988. Do parafii, oprócz Frydka należy wieś Gilowice.

W 2005 roku odsłonięto pomnik Jana Pawła II , zaprojektowany przez proboszcza. Tablicę na pomniku wykonała odlewnia dzwonów w Taciszowie, a poświęcił go 19 października abp Damian Zimoń.

Na terenie parafii znajdują się dwie kapliczki: pierwsza wybudowana w 1913 roku pw. Matki Bożej Częstochowskiej, przy której w niedzielę odprawiana jest Msza św. oraz druga postawiona przed dwoma laty, zaprojektowana przez ks. Seweryna dla Koła Łowieckiego „Bażant” w Miedźnej. We Frydku znajduje się jeden przydrożny drewniany krzyż, nie opatrzony żadną inskrypcją oraz dwa w Gilowicach pierwszy kamienny i drugi postawiony przez Alojzego Czernika drewniany. 
 
Zapamiętaj mnie (90 dni)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NMP Królowej Wszechświata we Frydku, siedziba: Frydek, plac Jana Pawła II nr 1.